Seleccionar página
Què és la intel·ligència espacial?

Què és la intel·ligència espacial?

QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA ESPACIAL?

Característiques de l’intel·ligència espacial

> Percebre la realitat, apreciant mides, direccions i relacions espacials.

> Reproduir mentalment objectes que s’han observat.

> Reconèixer el mateix objecte en diferents circumstàncies. La imatge queda tan fixada que l’individu és capaç d’identificar-la, independentment del lloc, posició o situació en què l’objecte es troba.

> Anticipar-se a les conseqüències de canvis espacials, i avançar-se i imaginar-se o suposar com pot variar un objecte que sofreix algun tipus de canvi.

> Descriure coincidències o similituds entre objectes que es vegin diferents, identificar aspectes comuns o diferències en els objectes que es troben entorn d’un individu.

> La intel·ligència espacial és l’intel·ligència dels arquitectes, pilots, navegants, jugadors d’escacs, cirurgians, pintors, escultors, enginyers, etc.