Seleccionar página

REFORÇ ESCOLAR? SÍ, ÉS CLAR!

Les classes de reforç escolar són una gran ajuda per als vostres fills/es. Els aporten un munt de beneficis i, no solament per a aquells alumnes que tenen dificultats per aprovar o assimilar conceptes, sinó per al conjunt d’estudiants, independentment de les notes que obtinguin. Tot seguit, us llistem els principals avantatges del reforç escolar:

  • Ajuda personalitzada. En tractar-se de grups reduïts, el/la professor/a disposa del temps per atendre i resoldre els dubtes o dificultats que es troba el vostre fill/a. A vegades, és un problema de matemàtiques; d’altres, un text literari. Sigui quina sigui la dificultat, amb el reforç escolar s’aconsegueix que l’alumne tingui una persona al costat que l’acompanya, l’orienta i l’ajuda a resoldre cada nou repte.
  • Més motivació i autoestima. Els resultats dels alumnes que assisteixen a classes de reforç escolar es veuen pràcticament de seguida, perquè el/la vostre fill/a veurà com és capaç de resoldre els dubtes i, progressivament entén allò que al principi no comprenia. Aquesta evolució els motiva i, per tant, augmenta la confiança en ells/es mateixos/es.
  • Sense por de preguntar. Sovint els alumnes es queden amb el dubte per vergonya o por de preguntar allò que no entenen. Amb les classes de reforç, els/les nens/es pregunten a la professora i reben una atenció personalitzada; no hi ha la pressió de tota una classe esperant que se segueixi avançant. A més, incrementa la seva autonomia, perquè aprenen que han de preguntar els dubtes, decidir quina matèria han de treballar durant la classe de reforç…
  • Aprendre tècniques d’estudi. A vegades, l’alumne/a no té un problema de comprensió, sinó d’organització de temps i de manca d’eines per estudiar. Aquí entren en joc les tècniques d’estudi, amb les quals ensenyem com organitzar el temps, la importància de descansar durant les hores d’estudi, eines per assimilar millor els continguts, com ara resums o esquemes. Amb l’ús d’aquestes tècniques, el/la vostre/a fill/a pot millorar molt els seus resultats acadèmics.
  • Salut psico-emocional. Durant les classes de reforç escolar s’efectua un seguiment de cada alumne/a –quines són les seves fortaleses, quines matèries li resulten més complicades, què li agrada més, etc.–, que pot servir per detectar trastorns, com ara la hiperactivitat o el dèficit d’atenció.
  • Preparació d’exàmens. Una de les èpoques més difícils per als alumnes és el període d’exàmens. Els nervis, la pressió poden augmentar la inseguretat del vostre/a fill/a i provocar resultats no desitjats. Amb les classes de reforç escolar, el professor/a els ajudarà a organitzar el temps i el temari, i a reforçar aquelles parts que costen més amb exercicis complementaris.

Si creieu que els vostres fills/es poden necessitar classes de reforç escolar, veniu a Edukbits, que els ajudarem perquè aquesta etapa d’aprenentatge sigui enriquidora i divertida, a més de molt útil.