Seleccionar página

Edukbits STUDY

Reforç Escolar a Figueres

Grups reduïts

Classes particulars

l

Recursos educatius pròpis

Professorat especialitzat

Servei d'orientació acadèmica

Atenció personalitzada

A Edukbits treballem sempre amb grups reduïts. Això ens permet proporcionar una atenció personalitzada a cada alumne, atenent als seus dubtes concrets i ajudant-lo en les àrees que més problemes li poden comportar.

Els professors del centre són professionals amb experiència en el camp de l’ensenyament i en les seves àrees pertinents. Ens esforcem per tal de que els nostres alumnes obtinguin el màxim rendiment de cada hora que passen a l’acadèmia.

Per tal de poder oferir el millor servei als nostres alumnes, treballem sempre amb grups reduïts que permeten una atenció molt personalitzada. A més, oferim la opció de classes particulars per aquells alumnes més exigents o que necessitin atenció individualitzada.

El meu fill/a cursa…

REFORÇ ESCOLAR PRIMÀRIA

 Reforç escolar – Primària

Probablement l’etapa més important en la vida acadèmica, a primària s’assenten les bases en totes les habilitats imprescindibles per arribar exitosament a l’objectiu que ens acabem marcant en el futur.

Classes a alumnes de primària

Per els nostres alumnes més joves, ens esforcem per oferir-los la millor ajuda i motivar-los per tal que l’aprenentatge els resulti divertit i interessant. Per això, els oferim:

✔️Ajuda en els deures de l’escola.

✔️Explicació dels conceptes treballats a classe que no hagin acabat d’entendre.

✔️Exercicis suplementaris per treballar els conceptes més difícils.

✔️Ampliació dels temes tractats a l’escola.

✔️Grups reduïts.

✔️Seguiment personalitzat.

✔️Ambient còmode, tranquil i motivador.

Comprensió lectora

Saber llegir i entendre els textos és la base per una vida acadèmica funcional. Treballem amb els alumnes que tenen dificultats en comprendre el que estan llegint, per tal d’evitar problemes en el futur.

Càlcul

Les matemàtiques ens segueixen tota la vida, i amb una bona aproximació, poden ser divertides. Potenciarem les capacittats de càlcul de l’alumne, procurant que entenguin la utilitat i la bellesa dels números.

Ortografia

Un cop s’ha après l’habilitat d’escriure, cal aprendre a escriure bé. Fomentem la bona ortografia als nostres alumnes, explicant i corregint segons el seu nivell.

Tècniques d'estudi

Ajudem als nostres alumnes a aproximar-se a l’estudi de cada matèria de manera òptima amb resums, esquemes, comprensió dels conceptes bàsics etc.

Motivació

Perquè estudiar no ha de ser avorrit, ni cansat, ni ha de fer mandra. Adquirir nous coneixements pot ser apassionant i engrescador, i procurem que els nostres alumnes ho entenguin així.

REFORÇ ESCOLAR ESO

 Reforç escolar – ESO

Secundària és un pas endavant en els estudis en el que deixem enrere les bases, i comencem a aprendre coses noves i diverses. És on els alumnes comencem a percebre cap a on es voldran especialitzar, i per tant és essencial una bona guia i evitar els entrebancs.

Classes a alumnes d’ESO.

El pas a l’institut no sempre és fàcil, i els nous ritmes poden complicar la vida acadèmica. A Edukbits ens esforcem per motivar i ajudar a l’aprenentatge i l’estudi, intentant maximitzar les notes i els coneixements adquirits. Amb aquest objectiu, els oferim:

✔️Ajuda en els deures.

✔️Explicació dels conceptes treballats a classe que no hagin acabat d’entendre.

✔️Exercicis suplementaris per treballar els conceptes més difícils.

✔️Ampliació dels temes tractats a l’institut.

✔️Grups reduïts.

✔️Professors especialitzats en les diferents matèries.

✔️Preparació d’exàmens.

✔️Seguiment personalitzat.

✔️Ambient còmode, tranquil i motivador.

Millora de l'autoestima

L’adolescència és una etapa complicada, i un baix rendiment acadèmic pot fer-la encara més dificíl. Intentem ajudar als nostres alumnes perquè sàpiguen alegrar-se dels bons resultats, però alhora entendre un mal resultat com una eina per millorar.

Ortografia

Les exigències en expressió escrita pugen junt al nivell acadèmic. Procurem assenyalar i solucionar els problemes que pugui tenir l’alumne en aquest camp.

Tècniques d'estudi

Ajudem als nostres alumnes a aproximar-se a l’estudi de cada matèria de manera òptima amb resums, esquemes, comprensió dels conceptes bàsics etc.

Motivació

Perquè estudiar no ha de ser avorrit, ni cansat, ni ha de fer mandra. Adquirir nous coneixements pot ser apassionant i engrescador, i procurem que els nostres alumnes ho entenguin així.

Orientació

A vegades és complicat saber què es vol estudiar en el futur. Assessorem, mostrem opcions i recomanem als nostres alumnes allò que més s’ajusta a les seves necessitats i gustos, i els ajudem a trobar la informació per tal de poder prendre decisions informades.

REFORÇ ESCOLAR BATXILLERAT

 Reforç escolar – Batxillerat

Els alumnes de batxillerat s’especialitzen en una àrea concreta. Tot i que no sempre tenen el seu destí definit del tot, ja saben més o menys cap on aniràn, i nosaltres volem ajudar-los en el camí que han triat.

Classes a alumnes de batxillerat

Batxillerat és una etapa molt exigent amb els alumnes. Combinar el nou ritme acadèmic, clarament superior al de secundària, a la confecció del treball de recerca, i tenir en compte que totes les notes ara són importants per la mitjana final, converteixen a aquesta etapa en la més dura abans de la universitat. Nosaltres volem ajudar als estudiants, facilitant-los la feina i ajudant-los a optimitzar el temps de treball i estudi. Als alumnes d’aquesta etapa els volem oferir:

✔️Ajuda en els deures.

✔️Explicació dels conceptes treballats a classe que no hagin acabat d’entendre.

✔️Exercicis suplementaris per treballar els conceptes més difícils.

✔️Preparació d’exàmens.

✔️Grups reduïts.

✔️Professors especialitzats en les diferents matèries.

✔️Preparació d’exàmens.

✔️Seguiment personalitzat.

✔️Ambient còmode, tranquil i motivador.

✔️Assessorament i ajuda en el treball de recerca.

✔️Tècniques d’aprofitament i optimització del temps.

Optimització del temps dels exàmens

Els exàmens en aquesta etapa no són facils. Aconsellem als nostres alumnes com aprofitar al màxim el seu temps durant les proves per obtenir la millor nota possible.

Tècniques d'estudi

Ajudem als nostres alumnes a aproximar-se a l’estudi de cada matèria de manera òptima amb resums, esquemes, comprensió dels conceptes bàsics etc.

Ajuda i correcció del treball de recerca

Ajudem als alumnes explicant-los com trobar la informació, millorar les seves presentacions i incloure materials interessants al seu treball, així com un servei de correcció estilística i ortogràfica del redactat final.ades.

REFORÇ ESCOLAR CICLES FORMATIUS

 Reforç escolar – Cicles formatius

Els estudiants han triat un ofici a desenvolupar, i ara que ja encaren el camí cap a la orientació laboral, cal entendre i saber aplicar els nous coneixements, per tal de que siguin útils un cop entrin al mercat laboral.

Classes a alumnes de Cicles Formatius

Un cop els alumnes han decidit un destí professional i ja hi son en camí, els volem ajudar a aconseguir-ho. Els assessorem i guiem per tal que no només aprovin, sinó que adquireixin els coneixements que més endavant els ajudaran en el mercat laboral. Amb això en ment, els oferim:

✔️Ajuda en els deures.

✔️Explicació dels conceptes treballats a classe que no hagin acabat d’entendre.

✔️Exercicis suplementaris per treballar els conceptes més difícils.

✔️Preparació d’exàmens.

✔️Grups reduïts.

✔️Professors especialitzats en les diferents matèries.

✔️Preparació d’exàmens.

✔️Seguiment personalitzat.

✔️Ambient còmode, tranquil i motivador.

Orientació acadèmica

El funcionament dels cicles formatius és diferent a la resta dels estudis, tant a nivell organitzatiu com d’estudi. Ajudem als alumnes a entendre aquest nou funcionament, i quins avantatges i inconvenients els pot suposar.

Tècniques d'estudi

Ajudem als nostres alumnes a aproximar-se a l’estudi de cada matèria de manera òptima amb resums, esquemes, comprensió dels conceptes bàsics etc.

Motivació

En els cicles formatius, les notes són importants, però encara més els coneixements adquirits, que és el que aplicarem al mercat laboral. Animem als nostres alumnes a aprendre el màxim possible per tal de millorar les seves possibilitats d’èxit.