Seleccionar página

QUÈ ÉS EL PENSAMENT COMPUTACIONAL?

La programació és, en definitiva, una forma de resoldre problemes, i per a això cal afrontar-los d’una manera determinada, típicament seqüencial i iterativa (és a dir, de principi a fi, pas a pas), organitzada i estructurada.

A part del món informàtic, el pensament computacional té molts beneficis en l’àmbit educatiu, com ara l’abstracció davant un problema matemàtic complex, aquells que a primera vista no sabem com resoldre facilment.

Com funciona el pensament computacional a la pràctica:

El pensament computacional implica agafar aquest problema complex i trencar-lo en una sèrie de petits problemes més manejables (descomposició). Cadascun d’aquests problemes més petits es pot examinar de manera individual, considerant com es resolen prèviament problemes semblants (reconeixement de patrons) i només es centren en els detalls importants, ignorant la informació irrellevant (abstracció). A continuació, es poden dissenyar senzills passos o regles per resoldre cadascun dels problemes més petits (algorismes).
Finalment, aquests senzills passos o regles s’utilitzen per programar una computadora per ajudar a resoldre el problema complex de la millor manera.

A Edukbits un dels nostres objectius és treballar el desenvolupament del pensament computacional a partir de 5 anys a través de la robòtica educativa i la programació de videojocs.