972539526 info@edukbits.com

FIRST LEGO LEAGUE

Molt més que robots!

Què és FIRST LEGO League?

La First Lego League es un desafiament a nivell internacional que inspira els joves d’entre 10 i 16 anys a crear idees, resoldre problemes i superar obstacles a l’hora que els permet guanyar confiança en l’ús apropiat de la tecnologia.

Els participants:

– Dissenyen, construeixen, programen i proven robots Lego Mindstorms.
– Plantegen i presenten solucions innovadores a reptes científics actuals.
– Apliquen conceptes matemàtics i científics a problemes de la vida real.
– Treballen en equip seguint els valors de la First Lego League.
– Desenvolupen habilitats i competències del s. XXI com el pensament crític, la gestió del temps, el treball en equip i la comunicació.

La First Lego League consta de 3 parts:

Projecte científic: Els equips han de utilitzar la seva creativitat per a dissenyar una solució innovadora que resolgui un problema real.
Joc del robot: Els equips han de dissenyar, construir i programar robots Mindstorms per a superar una serie de missions de manera autònoma.
Valors de la FLL: Són els pilars fonamentals de la competició i inclouen la competència amistosa, els respecte als altres com a base del treball en equip, fomentar la feina ben feta en equip i el concepte Coopertició = cooperació + competició.